Seminarier i september om svenskhet – vad är det?

Vad är ”kulturell identitet”? Vad är ”svenskhet” och i förlängningen, att vara svensk medborgare utifrån ”kulturarv”? Vad konstituerar det då, nu och i framtiden med olika utgångspunkter, konfliktytor och berättelser?
Vi samarbetar återigen med Blå Stället och Arena Idé under september i två seminarier.

Tisdag 26/9 kl 18 Blå stället 

SVERIGE UTIFRÅN: ”Svensken i exil”

Vilka likheter/olikheter till dagens migration går att finna i den svenska emigrationen?

ANNA GAVANAS, författare till boken ”Pensionärsplaneten”

OLA LARSMO, författare bl.a. till boken ”Swede Hollow”

Samtalsledare: Lisa Pelling, chef Tankesmedjan Arena idé.

I samarbete med Blå Stället  och Arena Idé.

Kl 18. Stora Scen. Fri entré. Vi bjuder på fika!

Tisdag 5/9 kl 18 

SVERIGE INIFRÅN: Svensk tillhörighet

Hur främjas ett inkluderande kulturarv? Kan social grupptillhörighet innehålla konkurrerande berättelser? Samtal med

QAISAR MAHMOOD, Riksantikvarieämbetet och författare

ANNA FURUMARK, författare, kommunika­tionsstrateg och arbetsledare för ”Heterogena kulturarv”.

Samtalsledare: OLAV FUMAROLA UNSGAARD, Arena Idé.

I samarbete med Blå Stället  och Arena Idé.

Med stöd av Västra Götalandsregionen Koncernavdelning Kultur. 

Publicerat i hem

Bildning – för vem och av vem? 21 feb Blå Stället

I Göteborg vidgas klyftorna. Inkomst, utbildning och möjlig­heter till ett bra liv beror allt mer på i vilken stadsdel du växer upp. Vad spelar bildningen för roll i dagens Göteborg?Hur skapa förutsättningar för kreativitet och självbildning? Och vem definierar vad det är eller vilken bildning som ska premieras? Ett samtal om bildningens roll i en allt mer segregerad stad. Med bl a Cecilia Verdinelli, Johan Söderman, Mina Nadolski Friberg och Karwan Faraj.

Samtalsledare: Olav Fumarola Unsgaard.

Ett samarbete med Blå Stället och Arena Idé.

Kl 18 -19.30 Stora Scenen. Fri entré, gratis fika

Mina Nadolski Friberg

Cecilia Verdinelli (foto Elisabeth Alvenby)

Karwan Faraj

Johan Söderman
Lärarutbildningen
universitetslektor

Publicerat i hem

En heldag om bostadsfrågan på Blå Stället 12 november

semi_kn
Föreningen Klyftan och forskarnätverket CRUSH, arrangerar i samarbete med ARENA idé, Hyresgästföreningen Angered, Alla ska kunna bo kvar och Vita Björn en heldag om BOSTADSFRÅGAN.
10 -10.30  BOSTADEN – FRÅN SOCIAL RÄTTIGHET TILL KASSAKO/ IRENE MOLINA
10.30 – 11.00  13 MYTER OM BOSTADSFRÅGAN/CARINA LISTERBORN M. FL.
11.00– 11.00- 11.30 FILM ”VÅRA HEM, DERAS HUS” – OM KAMPEN PÅ PENNYGÅNGEN DÅ OCH NU
11.30 – 12.30 LUNCH
12.30 -13.45 BOSTADSAKTIVISTER FRÅN VITA BJÖRN, HYRESGÄSTFÖRENINGEN NORRA & ANGERED OCH ALLA SKA KUNNA BO KVAR: LÄGESRAPPORT FRÅN OLIKA STADSDELAR I GÖTEBORG/
RÄTTEN ATT BO KVAR PRESENTERAR HANDBOKEN ”RÄTT ATT BO KVAR OM STRATEGI OCH TAKTIK”
13.45 – 14.00 FURAT JARI LÄSER / KAFFE
14.00– 15.00 HUR GÅR VI VIDARE; KAN VI KNYTA IHOP FORSKNING & AKTIVISM

CRUSH -Critical Urban Sustainability Hub – är en ‘stark forskningsmiljö’, finansierad av FORMAS, och består av femton forskare från Malmö, Lund, Göteborg och Uppsala som analyserar samtida frågor i urbanutveckling, speciellt den pågående bostadskrisen.

crush
rattattbokvar.se
allaskakunnabokvar.se
crushproject.se
arenaide.se
hyresgastforeningen.se

Föreningen Klyftan med stöd av Västra Götalandsregionen Koncernavdelning Kultur.
vgkunnm_pms


Under decennierna efter det andra världskriget var Sverige ett land där klyftan mellan rika och fattiga minskade. I Sverige utvecklades också ett bostadspolitiskt program som förmådde sörja för att i princip ge alla medborgare en bra bostad till en rimlig hyra. Lappkastet i den svenska bostadspolitiken på 1990-talet innebar att bostaden skulle betraktas som vilken annan vara som helst. Det var nu inte den politiska ambitionen att tillfredsställa människors behov av bostäder. Bostadsdepartementet lades ner och bostadspolitiken avskaffades. Nu skulle marknaden styra bostads­byggandet. När marknaden bestämmer så byggs det som byggherrarna tjänar mest på att bygga, dvs. dyra och flotta lägenheter åt människor med stora plånböcker. Bristen på bra och billiga hyresrätter har nu lett till att trångboddheten ökat och att unga inte kan flytta hemifrån. Men den som äger sin bostad har också kunnat dra fördel av ränteavdrag, ROT och RUT och för den som bor i villa har också fastighetsskatten tagits bort. Villkoren är långt ifrån jämlika mellan den som hyr och den som äger sin bostad.

Under senare år har vi också kunnat se hur hyreslägenheter som renoveras blir föremål för omfattande hyreshöjningar som innebär att många inte kan flytta tillbaka. Segregationen i en stad som Göteborg leder till att staden glider isär på ett sätt som hotar den sociala sammanhållningen. Den aktuella av bostads­situationen är en spegel av det samtida Sverige där klyftorna och orättvisor ökar. Det är dags att säga ifrån. Vi behöver en bostadspolitik på humanistisk grund.

Publicerat i hem

Bryggan

vgkunnm_pms

Vi har nu en konkret plattform ”Bryggan” som avser att ge oetablerade kulturaktörer i social och urban periferi möjlighet att utveckla sitt konstnärliga uttryck samt att skapa bärande kontakter med professionella aktörer.  ”Bryggan” består i dagsläget av  ca 10 personer med projektidéer och vi vill ge dessa tillgång till verktyg, kontaktnät, bildning i deras väg som framtida kulturutövare.

Karwan Faraj är projektledare och genom utökning av Klyftans professionella nätverk med ett gäng förleäsare under 4 månader, så ges kompetensutveckling och mentorsstöd till Bryggans deltagare.

Vi hoppas på ett  konkret sätt få fler berättelser och röster som gestaltar klyftornas konsekvenser. Några av höstens föreläsare än så länge i Bryggan:
Hasse Carlsson; dramaturg Regionteater väst
Oskar Söderlund, ”Farsans penna” manusförfattare
Bo Harringer & Leif Ryding, Filmatéljen, filmare
Gunnar Eriksson & Christer Nilsson, Göta Film
Kamran Hosseini, grafisk designer, storytelling
Fares Qadri, Visual arts, animatör, filmare
Malin Holgersson KoKoKaKa – Nyfiken Brun
Jian Zandi, journalist UR Play
Ingrid Norrman, Kulturredaktör GP

med flera…

Klyftan syftar till att skapa samarbete mellan forskare, journalister, författare och kulturutövare inom film, teater och TV. Det är även tänkt att vara ett forum för reflektion kring de ökande klyftorna och kulturens roll i samhällsdebatten. Kultur och politik är starkt sammankopplade; konst och kultur har förmågan att påverka och ifrågasätta normer genom att skildra personliga, sociala, politiska och historiska berättelser som berör. Vi vill lyfta fram berättelser om vår samtid och bidra till att bredda den offentliga debatten. 

Med stöd av Västra Götalandsregionen Koncernavdelning Kultur

Publicerat i hem

Välkomna på KLYFTANS ÅRSMÖTE 30/11 19.00!

Du som vill veta mer om arbetet med Klyftan är välkommen på öppet årsmöte
måndag 30/11 kl 19.00 i Folkteaterns foajé.

CATHARINA THÖRN (GU) berättar om boken ”Den urbana fronten: En dokumentation av makten över staden”, där Catharina Thörn och Katarina Despotovic granskar omvandlingen av Kvillebäcken, en stadsdel på Hisingen i Göteborg. Det är berättelsen om hur ett tidigare industriområde, befolkat av små verksamheter, butiker och föreningar, utplånas och omvandlas till ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling. 

Därefter blir det årsmöte och tid att prata mer med Catharina, Klyftans styrelse samt nya och gamla medlemmar.

                    VÄLKOMNA!

Föranmälan: kv.klyftan@gmail.com

Publicerat i hem

FYRA VINNARE I KLYFTANS MANUSTÄVLING!

Klyftans manustävling är nu avslutad.

Av de drygt 340 tävlingsbidrag som skickades in till tävlingen har juryn valt ut fyra vinnare. Det är fyra starka historier med olika temperament som var för sig och tillsammans speglar det snabbt föränderliga Sverige och de ökande klyftorna i det land vi lever i idag. Fyra oberättade historier som alla har goda möjligheter att nå ut till en stor publik och som Klyftan nu, med stöd av Baker Karim på Svenska Filminstitutet och Västra Götalandsregionens Kulturnämnd, tilldelar var sitt manusutvecklingsstöd på 50 000 kronor samt en erfaren mentor.

De vinnande bidragen:

AVA av Uta Arning

En familjefilm som betraktar vårt nutida Sverige genom ögonen på Ava, en åttaårig flicka vars familj tvingats fly från det krigsdrabbade Syrien. Med stort allvar, övernaturliga inslag och ett genomfört barnperspektiv, berättas denna viktiga historia om en stark, 8-årig flicka.

KOPPARTJUVEN av Oskar Idin

En välskriven och fint utmejslad berättelse om vänskapen mellan de två koppartjuvarna Matti och Milo och deras äventyrliga resa genom ödsliga och vackra svenska bruksortslandskap. En historia med många dramatiska situationer där kameran sätts på utsidan av samhället och för oss in i världar vi annars inte ser i svensk film idag.

MIRIYAMS MATLÅDOR av Rosie Julher & Anneli Larsson

En varm komedi om en grupp kvinnor från olika kulturer och med olika livserfarenheter som lär känna varandra i vårdcentralens viktminskningsgrupp. Denna roliga och sorgliga historia får också juryns hedersomnämnande för sitt sätt att spegla Klyftans tematik i form av intelligent feelgoodkomedi.

MESSIAS av Isabel Nylund

Messias är en språkligt stark, magiskt realistisk berättelse där vi får se hur Jesus återuppstår i vår tid, i skepnad av Toni, en ung finsk rom. Messias är en originell historia med starkt barnperspektiv om utanförskapets ambivalens, trasiga familjeband och om vikten av att tro på något.

 

Jury:

Dimen Abdullah (dramatiker), Åsa Lantz (författare), Frida Hallberg (producent), Sofia Jupither (regissör) och Christer Nilson (producent).

Publicerat i hem

KLYFTAN-seminarier 4-5 maj

KLYFTAN på Folkteatern 4-5 maj

4-5 maj blir Folkteaterns röda scen mötesplatsen för forskning, film, journalistik, teater och film som skildrar klyftorna.
VÄLKOMNA att vara med, lyssna och ställa frågor!

4/5  FORSKNING OCH KUNSKAP OM OJÄMLIKHET
FOLKTEATERNS RÖDA SCEN 10 – 16
Vad vet vi om ojämlikhet och samhällsklyftor idag? Vad beror de på, hur har de utvecklats och varför är de ett problem? Under dagen får du möta en professor som säger att ojämlikhet dödar, en journalist och dokumentärfilmare som undersökt hur kampen om löneutrymmet går till och en kommunaltjänsteman som vet var ojämlikheten bor i Göteborg.
Medverkande: Göran Therborn (professor i sociologi, Cambridge University), Erik Sandberg (journalist och dokumentärfilmare) och Peter Molin (utredningsledare, Göteborgs stad).
Samtalsledare: Ann Ighe (fil. dr. ekonomisk historia, GU)
Läsningar: Rojda Sekersöz (Revolution Poetry)

18.00 – 19.15
Filmvisning: LÖNESÄNKARNA av Erik Sandberg

 

5/5  HISTORIERNA SOM SKILDRAR VERKLIGHETEN
FOLKTEATERNS RÖDA SCEN 10 – 16
Hur skildrar vi klyftorna på scen och film i dag? Hur påverkas våra inre konflikter av politiska och samhälleliga? Vilka historier saknar vi? Vilka perspektiv kommer inte fram? I december utlyste Klyftan en manustävling för att få fram nya, oberättade historier för långfilm.
Medverkande: Baker Karim (långfilmskonsulent, Svenska Filminstitutet), Frida Röhl (konstnärlig ledare, Folkteatern), Kamran Rahimi Hosseini (radiodokumentär, bl a ”Skotten i Göteborg” ), Per Nielsen, Petra Revenue (manusförfattare, teater och film),
Gellert Tamas (journalist och författare) och Halima Mahammed Ali Handulleh (filmisk gestaltning, GU).
Samtalsledare: Hasse Carlsson (Dramaturg, proj.ledare Klyftan) 
Läsningar: skådespelare från Folkteatern läser scener ur de inskickade bidragen till Klyftans manustävling.

Tider och mer om programmet

Biljetter: www.folkteatern.se

Publicerat i hem

340 BIDRAG TILL MANUSTÄVLINGEN!

Klyftans mansutävling är nu stängd för inlämning och vi kan nu räkna ihop inte mindre 340 bidrag. Stort TACK till alla er som skickat in bidrag!

Arbetet med att gå igenom bidragen är nu igång och senast 1/6 räknar vi med att ha kommit fram till vilka bidrag som går vidare till manusstöd.

Publicerat i hem