5 sep Blå Stället: ”Sverige inifrån: svensk tillhörighet”

Vad är ”kulturell identitet”? Vad är ”svenskhet” och i förlängningen, att vara svensk medborgare utifrån ”kulturarv”? Vad konstituerar det då, nu och i framtiden med olika utgångspunkter, konfliktytor och berättelser? 

Vi samarbetar återigen med Blå Stället och Arena Idé under september i två seminarier:

Tisdag 5/9 kl 18 

SVERIGE INIFRÅN: Svensk tillhörighet

Hur främjas ett inkluderande kulturarv? Kan social grupptillhörighet innehålla konkurrerande berättelser? Samtal med

QAISAR MAHMOOD, Riksantikvarieämbetet och författare

ANNA FURUMARK, författare, kommunika­tionsstrateg och arbetsledare för ”Heterogena kulturarv”.

Samtalsledare: OLAV FUMAROLA UNSGAARD, Arena Idé.

I samarbete med Blå Stället  och Arena Idé.

Med stöd av Västra Götalandsregionen.

Kl 18. Stora Scen. Fri entré. Vi bjuder på fika