”Bildning – För vem och av vem?” 21/2 Blå Stället

I Göteborg vidgas klyftorna. Inkomst, utbildning och möjlig­heter till ett bra liv beror allt mer på i vilken stadsdel du växer upp. Vad spelar bildningen för roll i dagens Göteborg?Hur skapa förutsättningar för kreativitet och självbildning? Och vem definierar vad det är eller vilken bildning som ska premieras?Ett samtal om bildningens roll i en allt mer segregerad stad. Med bl a Cecilia Verdinelli, Johan Söderman, Mina Nadolski Friberg och Karwan Faraj.

Ett samarbete med Blå Stället och Arena Idé.

Kl 18 -20 Stora Scenen. Fri entré, gratis fika.

Cecilia Verdinelli (foto Elisabeth Alvenby)

Karwan Faraj (foto Kamran Hosseini)

Mina Nadolski Friberg

Johan Söderman
Lärarutbildningen
universitetslektor (foto Malmö Högskola)