Om Klyftan

Projekt Klyftan syftar till att skapa samarbete mellan forskare, journalister, författare och kulturutövare inom film, teater och TV. Det är även tänkt att vara ett forum för reflektion kring de ökande klyftorna och kulturens roll i samhällsdebatten.

Kultur och politik är starkt sammankopplade; konst och kultur har förmågan att påverka och ifrågasätta normer genom att skildra personliga, sociala, politiska och historiska berättelser som berör.

Projektet vill lyfta fram berättelser om vår samtid och bidra till att bredda den offentliga debatten.

Vi vet att den finns och vi vet att den ökar. Klyftan mellan de som har och inte har. Den visar sig i årsinkomst, medellivslängd och i framtidsdrömmar. Arbetslöshet eller sjukskrivning kan förändra ditt liv från en dag till en annan. Individens val är ledstjärna medan allt fler känner sig maktlösa. Segregation och ekonomisk utsatthet breder ut sig och ungdomsarbetslösheten är större än någonsin. Klyftan växer oavbrutet och skillnaderna är stora mellan olika delar av landet och mellan olika stadsdelar. Den en gång så internationellt beundrade svenska modellen avvecklas idag snabbt och med stor beslutsamhet. Sverige är idag det land i Europa där klyftorna ökar snabbast. Detta enligt en OECD-rapport om inkomstskillnader och relativ fattigdom i de 34 medlemsländerna, publicerad 15 maj 2013.

Projekt Klyftan syftar till att skapa samarbeten mellan forskare, journalister, författare och kulturutövare inom film, teater och TV. Det är även tänkt att vara ett forum för reflektion kring de ökande samhällsklyftorna och kulturens roll som samhällsdebattör. Projektet vill lyfta fram berättelser om vår samtid och bidra till att bredda den offentliga debatten.

Film, TV, teater och litteratur som skildrar det segregerade samhället kan leda till att folk får upp ögonen för och ifrågasätter de ökande samhällsklyftorna i Sverige. De som genom sitt arbete skildrar dessa samhällsklyftor belyser därmed den pågående samhällsutvecklingen. Kultur och politik är starkt sammankopplade; konst och kultur har förmågan att ifrågasätta och påverka normer genom att skildra personliga, sociala, politiska och historiska berättelser som berör.

FÖRENINGEN KLYFTAN startade ur ett projekt, initierat av Folkteatern och GötaFilm tillsammans med Backa Teater, Film i Väst, Göteborg International Film Festival, Nätverkstan, Göteborgs Universitet och SVT.

Föreningen Klyftan bildades våren 2014 och drivs med stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.