Göran Therborn

Göran T

Göran Therborn, ”en av de mest citerade samtida marxistiska sociologerna i världen”, är professor emeritus i sociologi i Cambridge, där han fortfarande undervisar varje hösttermin. Hans senaste bok, The Killing Fields of Inequality, kommer på svenska, Ojämlikhet dödar, (Arkivs förlag) efter sommaren. Hans senaste bok på svenska är en kritisk översikt över Världen (Libers förlag).

Göran Therborn är en av föreläsarna på Klyftans seminarier på Folkteatern 4/5!