Bryggan

vgkunnm_pms

Vi har nu en konkret plattform ”Bryggan” som avser att ge oetablerade kulturaktörer i social och urban periferi möjlighet att utveckla sitt konstnärliga uttryck samt att skapa bärande kontakter med professionella aktörer.  ”Bryggan” består i dagsläget av  ca 10 personer med projektidéer och vi vill ge dessa tillgång till verktyg, kontaktnät, bildning i deras väg som framtida kulturutövare.

Karwan Faraj är projektledare och genom utökning av Klyftans professionella nätverk med ett gäng förleäsare under 4 månader, så ges kompetensutveckling och mentorsstöd till Bryggans deltagare.

Vi hoppas på ett  konkret sätt få fler berättelser och röster som gestaltar klyftornas konsekvenser. Några av höstens föreläsare än så länge i Bryggan:
Hasse Carlsson; dramaturg Regionteater väst
Oskar Söderlund, ”Farsans penna” manusförfattare
Bo Harringer & Leif Ryding, Filmatéljen, filmare
Gunnar Eriksson & Christer Nilsson, Göta Film
Kamran Hosseini, grafisk designer, storytelling
Fares Qadri, Visual arts, animatör, filmare
Malin Holgersson KoKoKaKa – Nyfiken Brun
Jian Zandi, journalist UR Play
Ingrid Norrman, Kulturredaktör GP

med flera…

Klyftan syftar till att skapa samarbete mellan forskare, journalister, författare och kulturutövare inom film, teater och TV. Det är även tänkt att vara ett forum för reflektion kring de ökande klyftorna och kulturens roll i samhällsdebatten. Kultur och politik är starkt sammankopplade; konst och kultur har förmågan att påverka och ifrågasätta normer genom att skildra personliga, sociala, politiska och historiska berättelser som berör. Vi vill lyfta fram berättelser om vår samtid och bidra till att bredda den offentliga debatten. 

Med stöd av Västra Götalandsregionen Koncernavdelning Kultur