Seminarier i september om svenskhet – vad är det?

Vad är ”kulturell identitet”? Vad är ”svenskhet” och i förlängningen, att vara svensk medborgare utifrån ”kulturarv”? Vad konstituerar det då, nu och i framtiden med olika utgångspunkter, konfliktytor och berättelser?
Vi samarbetar återigen med Blå Stället och Arena Idé under september i två seminarier.

Tisdag 26/9 kl 18 Blå stället 

SVERIGE UTIFRÅN: ”Svensken i exil”

Vilka likheter/olikheter till dagens migration går att finna i den svenska emigrationen?

ANNA GAVANAS, författare till boken ”Pensionärsplaneten”

OLA LARSMO, författare bl.a. till boken ”Swede Hollow”

Samtalsledare: Lisa Pelling, chef Tankesmedjan Arena idé.

I samarbete med Blå Stället  och Arena Idé.

Kl 18. Stora Scen. Fri entré. Vi bjuder på fika!

Tisdag 5/9 kl 18 

SVERIGE INIFRÅN: Svensk tillhörighet

Hur främjas ett inkluderande kulturarv? Kan social grupptillhörighet innehålla konkurrerande berättelser? Samtal med

QAISAR MAHMOOD, Riksantikvarieämbetet och författare

ANNA FURUMARK, författare, kommunika­tionsstrateg och arbetsledare för ”Heterogena kulturarv”.

Samtalsledare: OLAV FUMAROLA UNSGAARD, Arena Idé.

I samarbete med Blå Stället  och Arena Idé.

Med stöd av Västra Götalandsregionen Koncernavdelning Kultur.