Lönesänkarna av Erik Sandberg

”Allt mindre av det växande välståndet kommer vanliga människor till del. Inte på hundra år har svenska löntagare fått så lite betalt för vad de faktiskt producerar.”
Lönesänkarna

Journalisten Erik Sandberg väckte stor uppmärksamhet med tv-dokumentären Lönesänkarna 2013. I filmen granskas hur politiska beslut, från höger till vänster, gjort de allra rikaste ännu rikare medan levnadsstandarden för den breda allmänheten inte alls ökat i samma takt som för tidigare generationer. Filmen tar oss med på en resa bland metallarbetare och miljonärer och in i maktens centrum, och visar hur våra valda politiker bidragit till en omfördelning av inkomster av historiska dimensioner. Lönesänkarna är också en personlig berättelse om ett land i snabb förändring, om det Sverige som på hundra år gått från fattigdom och extrema inkomstklyftor till att bli världens kanske mest jämlika välfärdssamhälle, för att sedan på nytt förvandlas till det land som nu går i täten med snabbt växande ekonomiska skillnader.