Peter Molin

Peter Molin
Peter Molin är socionom  och arbetar idag som utvecklingsledare på Social resursförvaltning  med Göteborgs stads mål för att utjämna och minska skillnader i livschanser och hälsa.

Rapporten ”Skillnader i livsvillkor och hälsa” har tagits fram som ett verktyg i detta arbete.
http://www.socialhallbarhet.se/wp-content/uploads/2014/04/Delrapport2014.pdf