Petra Revenue

Petra R

Petra Revenue är manusförfattare för teater och film. Hon brukar undervisa i, och själv arbeta med, s k karaktärsdriven dramatik, baserad på psykologi. Under en arbetsresa i irakiska Kurdistan stötte Petra på ett annat tänkesätt. Istället för att definiera inre viljor efterfrågades där karaktärernas visioner. Politiska, samhälleliga. Yttre. De skådespelare hon mötte hade riskerat livet för sina berättelser under Saddams styre och krävde, i texterna, ett ställningstagande värt att ta risker för. De efterfrågade mod.

Under rubriken VAD ÄR KONFLIKTEN VÄRD? reflekterar Petra över skillnaden i yttre och inre konflikt och delar med sig av sina erfarenheter.

Mer om Petra Revenue