En heldag om bostadsfrågan 12 nov på Blå Stället

semi_kn

Föreningen Klyftan och forskarnätverket CRUSH, arrangerar i samarbete med ARENA idé, Hyresgästföreningen Angered, Alla ska kunna bo kvar och Vita Björn en heldag om BOSTADSFRÅGAN.

10 -10.30  BOSTADEN – FRÅN SOCIAL RÄTTIGHET TILL KASSAKO/ IRENE MOLINA
10.30 – 11.00  13 MYTER OM BOSTADSFRÅGAN/CARINA LISTERBORN M. FL.11.00– 11.00- 11.30 FILM ”VÅRA HEM, DERAS HUS” – OM KAMPEN PÅ PENNYGÅNGEN DÅ OCH NU
11.30 – 12.30 LUNCH
12.30 -13.45 BOSTADSAKTIVISTER FRÅN VITA BJÖRN, HYRESGÄSTFÖRENINGEN NORRA & ANGERED OCH ALLA SKA KUNNA BO KVAR: LÄGESRAPPORT FRÅN OLIKA STADSDELAR I GÖTEBORG/
RÄTTEN ATT BO KVAR PRESENTERAR HANDBOKEN ”RÄTT ATT BO KVAR OM STRATEGI OCH TAKTIK”
13.45 – 14.00 FURAT JARI LÄSER / KAFFE
14.00– 15.00 HUR GÅR VI VIDARE; KAN VI KNYTA IHOP FORSKNING & AKTIVISM

CRUSH -Critical Urban Sustainability Hub – är en ‘stark forskningsmiljö’, finansierad av FORMAS, och består av femton forskare från Malmö, Lund, Göteborg och Uppsala som analyserar samtida frågor i urbanutveckling, speciellt den pågående bostadskrisen.

crush

rattattbokvar.se
allaskakunnabokvar.se
crushproject.se
arenaide.se
hyresgastforeningen.se

Klyftan med stöd av Västra Götalandsregionen Koncernavdelning Kultur
vgkunnm_pms


Under decennierna efter det andra världskriget var Sverige ett land där klyftan mellan rika och fattiga minskade. I Sverige utvecklades också ett bostadspolitiskt program som förmådde sörja för att i princip ge alla medborgare en bra bostad till en rimlig hyra. Lappkastet i den svenska bostadspolitiken på 1990-talet innebar att bostaden skulle betraktas som vilken annan vara som helst. Det var nu inte den politiska ambitionen att tillfredsställa människors behov av bostäder. Bostadsdepartementet lades ner och bostadspolitiken avskaffades. Nu skulle marknaden styra bostads­byggandet. När marknaden bestämmer så byggs det som byggherrarna tjänar mest på att bygga, dvs. dyra och flotta lägenheter åt människor med stora plånböcker. Bristen på bra och billiga hyresrätter har nu lett till att trångboddheten ökat och att unga inte kan flytta hemifrån. Men den som äger sin bostad har också kunnat dra fördel av ränteavdrag, ROT och RUT och för den som bor i villa har också fastighetsskatten tagits bort. Villkoren är långt ifrån jämlika mellan den som hyr och den som äger sin bostad.

Under senare år har vi också kunnat se hur hyreslägenheter som renoveras blir föremål för omfattande hyreshöjningar som innebär att många inte kan flytta tillbaka. Segregationen i en stad som Göteborg leder till att staden glider isär på ett sätt som hotar den sociala sammanhållningen. Den aktuella av bostads­situationen är en spegel av det samtida Sverige där klyftorna och orättvisor ökar. Det är dags att säga ifrån. Vi behöver en bostadspolitik på humanistisk grund.