Nätverket Klyftan

Nätverket Klyftan består av personer från olika verksamhetsfält inom kultur, journalistik, forskning och socialt arbete:

Christer Nilson, VD Göta Film

Lotta Lekvall, VD Folkteatern

Ove Sernhede, professor socialt arbete och barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs Universitet

Karwan Faraj, dokumentärmakare radio, tv och film


Mina Nadolski Friberg, projektledare Angereds Teaterskola -Folkhögskolan i Angered/Angereds Teater

Johan Gry, skådespelare vid Göteborgs Stadsteater

Gorki Glaser Müller, manusförfattare, skådespelare, regissör GGM Film

Wahid Setihesh, teaterpedagog Sensus/Angereds Teater


Frida Röhl, konstnärlig ledare Folkteatern

Kamran Rahimi Hosseini, grafiker, dokumentärmakare radio, tv och film


Hasse Carlsson, dramaturg vid Regionteater Väst